הסרת כתובת קעקע

שאלה: 

קראתי את תשובת הרב בעניין הסרת כתובת קעקע, ואחרי בקשת הסליחה, מארי אמר שהאיסור לעשותו ואין חיוב להסירו.
הסרת הקעקוע לכל הסיבות שנאמרו בתשובה אבל למה הרב לא ציין את עיקר הדין?
ואם כבר: יש סיפור על בחור עם קעקוע שטבל והתבייש. איש אחר שהיה שם אמר לו: אל תתבייש - גם לי יש קעקוע, והוא הרא לו מספר על זרועו...

תשובה: 

מעיקר הדין של איסור כתובת קרקע, אין חיבו להסיר הכתובת, וגם אי אפשר להסיר הכתובת, רק ע"י ניתוח או הקרנות.

אבל הדבר פשוט שאם יש כתובת קעקע מתועבת, חובה לסלק תועבה מגופו, וכן כל כיו"ב.

תאריך: 
11/05/15 כ"א אייר התשע"ה
x

Audio Playlist