דילוג לתוכן העיקרי

הבנה בדברי הרמב"ם - הלכות משיח

שאלה

שלום כבוד הרב,
הר"מ כותב שאדם שלא מאמין ומחכה לביאתו של המשיח "לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו" – ולכאורה קשה, שהרי לפי הר"מ אין הבדל, שכן שלושתם עיקרי אמונה: נבואה, תורה ונבואת משה. והכופר בעיקר אחד ככופר בכל? ומדוע פירט וחילק?
בתודה מראש,

תשובה

עליך לדעת, שכל הכופר באחד מי"ג עיקרי האמונה, הרי הוא כופר שיצא מן היהדות, אף שמאמין בכל השתים עשרה עיקרים האחרים. אבל הכופר בביאת המשיח, הרי הוא ככופר, גם בנבואה, שגם בתורה ובמשה רבינו, כלומר הוא כופר באופן מיידי בארבעה עיקרי האמונה, וזה חמור מאוד, אף שבתוצאה לכאורה זו אותה תוצאה. וכדי לקדם את ההבנה, הדבר דומה למי שנפטר והוא חייב כרת אחת או הרבה כריתות, שעונש נשמתו בעולם האמת חמור יותר.