דילוג לתוכן העיקרי

כדור שעף והתפוצץ

שאלה

ביקשו ממני את הכדור שלי ואז העיפו לי אותו בטעות מחוץ לגדר הישיבה והכדור התפוצץ האם אותו ילד שהעיף צריך לשלם לי? וכמה?

תשובה

הדין הוא ששואל חייב באונסין, ולכן אם הילד ששאל ממך את הכדור הוא כבר בגיל המצוות הוא חייב לשלם לך את דמי הכדור. ואם לאו, אם הוריו ירצו או יסכימו לפצותך, תבוא עליהם ברכה.