דילוג לתוכן העיקרי

בליעת איסור (חרק בכלי).

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א
הגיע אלי ציטוט מתוך ספר שמירת שבת כהלכתה, הלכות בורר. השאלה שלי היא לגבי דין אחר המוזכר שם בענייני כשרות, הנוגע לבליעת איסור. להלן הציטוט: ... אם נפל חרק לתוך תבשיל חם שהיד סולדת בו, לא יוציא את החרק בכלי כגון כף או כפית, כדי שלא יבלע מן האיסור, אלא ישתמש לצורך זה בסכו"ם חד פעמי, או קיסם וכדומה... שאלותי הן: האם הסיר עצמו לא בלע מהאיסור? או שמא הוא בטל ב -60? מה עם שאר המזון שבסיר? האם לא בלע מהאיסור? חזק וברוך.

תשובה

השאלה מכוונת רק בכלי ראשון שהוא מבשל, לא בכלי שני, מאחר ואינו מבשל ואין חשש. גם בכלי הראשון, הכלי קרוב לוודאי לא נאסר, כי החרק בדרך כל הוא מאלו שהם מאוסים ונותנים טעם לפגם. כי אם היה נותן טעם לשבח, איפלו באלף לא בטיל בגלל שהוא בריה. בכל מקרה, לגבי הכפית, שבה יטול את החרק מן הסיר, אפשר להתייחס אליה ככלי שני, והרי הוא מיד מרוקן את החרק לאשפה. ולכן נראה שדברי השש"כ לדידנו, להבדיל משיטת חכמי אשכנז, הם רק בגדר חומרה.