דילוג לתוכן העיקרי

קדיש יתום

שאלה

כ בוד רב שלום אחי לא שומר שבת לצערי האם מותר לו לומר קדיש על אבינו ז"ל אני מהעדה התימנית ועדכמה שאני יודע וזוכר מותר לו אולם להסיר ספק אודה לך על פסיקתך
תודה.

תשובה

ה' יסייעו לחזור בתשובה שלמה. מי שמחלל שבת בצינעה, מצטרף למניין ועולה לתורה ויכול לומר קדיש. מי שמחלל שבת בפרהסיא, אבל גם מדליק נר שבת ומקדש וכיו"ב, יכול לומר קדיש. לא כן לגבי מי שמחלל שבת בפרהסיא, ואינו מדליק נר שבת ולא מקדש, ולא מתפלל, חלילה, הוא כגוי לכל דבר.