דילוג לתוכן העיקרי

הפלאטה בשבת

שאלה

הרב השיב לשואל בדבר הפלאטה עם דופן כפול כשבין הדפנות רצוי שיהיה מים. שאלתי פעם את מור"י באחד השיעורים שהייתי והצעתי שאוליי כדאי לקחת צינוריות נחושת של גז ולמלאות בתוכן שמן וליסגור הקצוות לעגלן כמו ספירלה ופשוט להניחן ע"ג הפלאטה ועל זה להניח תבשילים בשבת. ותשובת מור"י היתה ש"די לנו במה שהיקל הרשב"א" כלומר נראה לי שמור"י הסתייג מרעיון זה. מה דעת כבוד הרב לאור דבריי אלו? מנחם.

תשובה

יכול להיות. אבל אפשר שהיה מתיר אם על גוף החימום תהיה בריכת מים, אפילו שאינה גבוהה, ועל אותה ברכה אפשר יהיה להניח תבשילים לחימום בשבת מכח היתרו של הרשב"א.