מגידים

שאלה: 

לכבוד הרב בספרות הקבלה של האחרונים מופיע מספר מקרים המושג "מגיד" - היינו ישות על טבעית (אליהו, צדיק שנפטר, מלאך) המגלה לצדיק ומגלה לו סודות ודברי תורה. ידוע ספר המשיב, מגיד מישרים לרבי יוסף קארו והמגיד של הרמח"ל. בחלק מצורות הגילוי המגיד מתגלה אל האדם דרך דיבורו, משמע בדיבור אוטומטי ובחלק הגילוי הוא בחלום.
1. מה דעת הרמב"ם על תופעת המגידות ובכלל על רוה"ק בזמן הזה ובחו"ל? האם אכן אפשרי בזמן הגלות שפסקה נבואה להשיג גילוי של מלאך שהוא בעצם מאד דומה לנבואה? (והרי גם נביאים מתנבאים דרך מלאך, ומה החילוק בין רבי יוסף קארו לשמואל הנביא?)

תשובה: 

רבינו אינו דוחה עניין של מגידות. תלוי הדבר כיצד מפרשים את התופעה. וכך גם רבינו יכול להסכים לדרגה מסוימת של רוח הקודש בזמן הזה. רבינו לא יסכים שרבי יוסף קארו היה נביא, ובוודאי לא כשמואל הנביא.

תאריך: 
19/10/08 י"ט תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist