דילוג לתוכן העיקרי

חליצת תפילין לפני מוסף של ראש חודש.

שאלה

באיזה פרק בתפילה נהוג אצל התימנים לחלוץ את התפילין בראש חודש? האם צריכים לחלוץ ורק אחר כך לומר את הקדיש של המוסף? האם מותר לעשות הפסקה בין הקדיש למוסף, וכמו אצל עדות אחרות לדפוק על הבימה כאשר מתחילים מוסף?

תשובה

לפי השאמי והבלדי לפני מוסף. וא"צ בשום הפסקה.