דילוג לתוכן העיקרי

לינה בבית הכנסת.

שאלה

סבי אמר לי שבכפרו בתימן היו מלינים את האורחים בבית הכנסת. על מה היה להם לסמוך להתיר שינה בבית הכנסת?

תשובה

בדרך כלל היה ליד ביהכ"נ חדר צדי שבו האורחים לנו ואכלו (מורנו הרב יוסף קאפח).