דילוג לתוכן העיקרי

ברכו ביחיד.

שאלה

מנהג יוצאי תימן לומר בתפילת יחיד במקום "ברכו את ד' המבורך" "ברכי נפשי את ד' המבורך". האם יש לנהוג כן בשני ה"ברכו", זה שלפני עלינו לשבח בערבית ושחרית, וזה הפותח את ערבית או שקודם יוצר אור בשחרית?

תשובה

בכל ברכו