דילוג לתוכן העיקרי

קדושה דסידרא של יחיד במניין.

שאלה

ידוע לפי מנהג תימן שמי שאומר קדושה דסידרא ביחיד צריך לומר "קדושת ד' צבאות". מה הדין כאשר:
א.נמצא במניין שבו אומרים את הקדושה דסידרא בלחש ואינו יודע היכן הש"ץ עומד?
ב. במידה שהציבור עוקפים אותו במהירות, והא מגיע לקדושה בערך 20-30 שניות אחריהם?

תשובה

א. אם הוא אומר עמהם - יאמר הקדושה. אם אינו אומר עמהם - יאמר קדושת ה'.
ב. הבדל כזה של זמן אינו משמעותי, והוא בכללם. אף שרצוי שיאמר ממש עמהם.