דילוג לתוכן העיקרי

ברכת המפיל לאחר חצות לילה.

שאלה

האם למנהג תימן אין לברך כדעת הספרדים או לברך כדעת האשכנזים?

תשובה

לפי מנהג תימן ברכת המפיל, כל זמן שהוא הולך לישון.