ליל הסדר: ברכה על נטילת ידיים שניה.

אנו נוהגים כמנהג תימן הבלדי ומברכים על נטילה ראשונה בליל הסדר. האם עלינו לברך גם על הנטילה השנייה?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

כן. כי הסחנו דעתנו ע"י קריאת חובה. אבל קריאת רשות, ומעשי רשות, אינם הסחת דעת ואין צורך בברכה על הנטילה בשנית.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪