דילוג לתוכן העיקרי

ליל הסדר: ברכה על נטילת ידיים שניה.

שאלה

אנו נוהגים כמנהג תימן הבלדי ומברכים על נטילה ראשונה בליל הסדר. האם עלינו לברך גם על הנטילה השנייה?

תשובה

כן. כי הסחנו דעתנו ע"י קריאת חובה. אבל קריאת רשות, ומעשי רשות, אינם הסחת דעת ואין צורך בברכה על הנטילה בשנית.