קטניות בפסח

האם ניתן לשנות ממנהג אבותיך לגבי אכילת קטניות (למשל ע"י התרת נדרים)? האם יש קשר לכבוד האב? אם כן מה קורה כאשר האב מוחל על כבודו? ומה קורה כאשר (לא עלינו) האב אינו בין החיים? ידוע הוא שאישה אשכנזייה הנשואה לספרדי הולכת אחר מנהג אבותיו ורשאית לאכול קטניות!
א.במקרה של רווק שאינו סמוך על שולחן אביו
ב. מה קורה אם אדם מתחתן לגבי שינוי מנהג זה?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לגבי אשכנזים לא תועיל התרת נדרים. לגבי עדות אחרות אפשר ע"י התרת נדרים. אין הדבר פשוט שאישה אשכנזייה שנישאה לספרדי שהיא רשאית לאכול קטניות. אך הרבה פוסקים סוברי כך. שאלות א - ב מיותרות, לאור התשובות שהשבתי.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪