אמונה

שלום,
לשיטת הרמב"ם שעולם הבא מותנה בידיעה, איך יש עולם הבא להרוגי לוד כפי הגמרא ומה שציין באגרת השמד,
בתודה י'

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

יש מעלות בהשגות ה'. ויש שקונה עולמו בשעה אחת, ויש שקונה עולמו בזמן ארוך. הרוגי מלכות וכיו"ב, מתעלים בגלל מעשה ההקרבה שלהם. ובכל זאת מעלתם לפי השגתם.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪