אמונה

שאלה: 

שלום,
לשיטת הרמב"ם שעולם הבא מותנה בידיעה, איך יש עולם הבא להרוגי לוד כפי הגמרא ומה שציין באגרת השמד,
בתודה י'

תשובה: 

יש מעלות בהשגות ה'. ויש שקונה עולמו בשעה אחת, ויש שקונה עולמו בזמן ארוך. הרוגי מלכות וכיו"ב, מתעלים בגלל מעשה ההקרבה שלהם. ובכל זאת מעלתם לפי השגתם.

תאריך: 
29/03/04 ז' ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist