מסורת ק"ק תימן

שאלה: 

שלום רב האם כה"ר יודע היכן ניתן להשיג ש"ס - תלמוד בבלי וכן את הזוהר מנוקדים עפ"י גירסת ק"ק יהדות תימן יע"א?

תשובה: 

לגבי הזוהר שמנוקד עפ"י הקריאה של יהודי תימן, לא ידוע לי. אבל לגבי תלמוד בבלי שמנוקד עפ"י מסורת תימן, יש לפנות לבניו של המנוח הרב יוסף עמר ע"ה, שניקד את התלמוד. שם אחד הבנים שמטפל בעניין - בניה עמר, מירושלים.

תאריך: 
28/03/04 ו' ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist