לימוד מורה נבוכים

שאלה: 

לק"י
שלום רב!
אני שיעור ב' בישיבת הסדר גבוהה, ואני לומד ממשנת רבנו, הנבחר באמונות ודעות, ותורות חובות הלבבות ויש לנו שיעור כוזרי, והתחלתי ללמוד גם מורה נבוכים אך קראתי את ההקדמה של רבנו למורה שהעלו בי חששות שמא אולי לא למדתי מספיק בשביל להתחיל ללמוד את המורה...
האם אני יכול ללמוד מורה נבוכים?
אבא שלי גם אמר לי שיש פיסקה של הרב שמדברת על זה שירידת הדורות זה אצל גדולי הדור אבל אצל ה'עמך' יש עליית הדורות, האם זו סיבה לומר אולי שאזהרת רבנו לא נועדה לבני דורונו?
ועוד אמר לי הראש ישיבה שלנו, שכוונת רבנו היית לאנשי דורו שהשאלה אם יש בורא לעולם או לא, אבל כיום זה שאלות שפחות מעסיקות אותנו ונשאלות שאלות אחרות, והבלבול והכפירה שממנו רבנו מזהיר לא רלוונטי אלינו מכיוון שאלו לא השאלות הנשאלות..
אני לומד כמו שהורה לי ראש הישיבה, ורציתי לדעת מה דעת הרב...
תודה רבה!

תשובה: 

מטרת רבינו במו"נ אינה רק פילוסופית אמונית, הוכחה על מציאות ה', על ייחודו, על הגשמתו ועל השגחתו, אלא כל הנ"ל כדי שמכוחן יגיע האדם למימוש ייחודו וייעודו, כמי שנברא בצלם אלקים, ואשר צריך לשאוף שיזכה לחיי עולם ולהיות מלאכי בהתנהגותו, כבר בעולם הזה.

עם כל זאת, כדאי שתלמד מו"נ עם ת"ח אמתי, שיודע משנת רבינו היטב, והוא ירא ה' ובעל מידות טובות שמתנהג לפי משנת רבינו.

תאריך: 
20/02/19 ט"ו אדר א' התשע"ט
x

Audio Playlist