זמן יציאת שבת

שאלה: 

באיזה שעה (כמה דקות אחר שקיעה) מותר לעשות מלאכה? האם זה שונה במקומות שונות בעולם? האם זה בשעות זמניות? כמה דקות בארץ ישראל? כמה במקומות צפון באירופה או ניו יורק? האם זה שונה בקיץ או בחורף? מה אם מקומות דרום מישראל כמו מצרים או באפריקה על קו משווה. תודה על תשובת כבודו.

תשובה: 

שקיעה לפי רבינו - צאתם של שלושה כוכבים בינונים.

הסתלקות גלגל החמה מן הרקיע - אינה שקיעה.

גם כשיש כוכב אחד עדיין זה יום.

ורק כשיש שני כוכבים זה בין השמשות.

תאריך: 
21/02/19 ט"ו אדר א' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist