כשרות בשר ושבת

שאלה: 

ערב טוב כבוד הרב רציתי לשאול:
1. האם גם לשיטתנו (שיטת מהרי"ק) יש לחשוש לעניין "חלק" בכשרות הבשר?

2. במקרה שבו אני אוכל מחוץ לבית במקומות שמגישים בהם אוכל בשרי ולמקום עצמו יש תעודת כשרות, האם ישנם עוד דברים שאני צריך לבחון לפני שאני אוכל שם? (כגון חלק או כשרות מהדרין וכו'...)

3. בנוגע לאיסור החזרה על גבי פלטה בשבת ראיתי שישנם חוששים לשיטת הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שאם הבנתי נכון הוא חושש לחום הרב של הפלטה שהיא עלולה להביא לבישול, וראיתי שהם משתמשים במין רשת שיוצרת מרווח בין הפלטה לבין הסיר שמונח עליה ורציתי לשאול האם לשיטתנו רשת זו מאפשרת החזרת תבשיל שנתבשל כל צורכו על הרשת שמונחת על הפלטה? מכיוון שלכאורה רשת זו גם מפרידה בין התבשיל לפלטה וגם לא נאגר חום בין הרשת לפלטה כי הרשת מחוררת ולכן זה נחשב שהתבשיל נמצא בגדר של "כנגד האור"!

תבורך מפי עליון

תשובה: 

1. בימינו - כן.

2. לעולם השתדל לאכול רק כשרות מהדרין, ורק בדיעבד, כשרות רגילה, כי הבעיות מרובות ומורכבות, אף שיש כשרות רגילה טובה.

3. לדידנו הפלטה היא כמו תנור, ולכן אין להניח עליה גם לא על גבי סיר הפוך ריק, ולא על גבי רשת מוגבהת, וכיו"ב. כי כל אלה הן בגדר חצובה, וזה כמניח על התנור, ואסור. רק על גבי סיר שיש בו תכולה, שנמצא על הפלטה, או על גבי מיחם מים.

תאריך: 
20/02/19 ט"ו אדר א' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist