חלוקת סכום כסף

שאלה: 

לכבוד הרב שלום
לאמי ז"ל היו 296 אלף שקלים. שנה וחצי לפני מותה הלוותה אמי את הכסף לשני נכדים. בערך 150 אלף לכל אחד. אבי עדין חי ב"ה אך הוא לא יודע ולא מתעניין בתחום בכלל. כחצי שנה לאחר מותה נדברנו בנינו 3 האחיות לחלק את הסכום בשווה. אנחנו 4 יורשים 3 אחיות ואח שנפטר וחלקו עובר לשני בניו שהם גם יתומים מאם. אך לצערנו הסכום שניתן לאחד הנכדים לא מושב ע"י אותו נכד בטענה שהבית שלו לא גמור והוא צריך את הסכום כדי לשלם שכר דירה. הוא שאל רב שאמר לו שבגלל שאבי עדין בחיים לא צריך לחלק את הירושה והוא יכול להחזיק את ההלוואה אצלו. אציין שכאשר אימי חתמה על ההלוואה היא לא היתה במצב מנטלי שיכלה לחשוב על תנאי החזרה. היות ונדברנו שליתומים אחותי (שהיא אם החתן הסרבן )צריכה להעביר את חלקם יוצא שאני ואחותי האחרת קיבלנו את חלקנו ואחותי מחזיקה סכום כפול גם של היתומים. היות ורוח הצוואה של אמי שצריך לחלק את הכסף בשווה אני לא מורידה מאחריותי את הצורך לתגמל את היתומים שווה בשווה ואני שואלת את כבוד הרב אם אפשר לחייב את החתן של אחותי להחזיר את הכסף. ואם הוא לא יחזיר מה לעשות. האם להעביר ליתומים את חלקי?

תשובה: 

אם הנכדים מודים בחוב, הם חייבים לפרוע החוב לעיזבון. סתם הלוואה היא לשלושים יום, וכל יום אחרי תקופה זו הם עוברים עבירה. אם אינם פורעים החוב, אלא אם כן האמא ז"ל נתנה להם ההלוואה לזמן בלתי מוגבל, אבל תנאי זה צריך להיות מפורש.

כאמור, כסף זה שייך לעזבון. אם הצוואה של אמא היא בת תוקף, הרי לפי דבריך, היא ציוותה שיש לחלק בשווה את עזבונה, ואם אין הצוואה בת תוקף, לפי ההלכה רק האבא יורש אותה, ולפי החוק האם, הבן והבנות.

כל עוד האב חי, ואם כסך זה של האמא ז"ל, היה רק שלה, הוא זכאי להשקיע כסף זה וליהנות מפירות ההשקעה, עד לפטירתו, ואז יחולו דיני הירושה.

קצרו של דבר יש להעביר עניין זה לבי"ד שישמע את כל הצדדים ויברר העניין לאשורו.

תאריך: 
23/08/17 א' אלול התשע"ז
x

Audio Playlist