דילוג לתוכן העיקרי

א. ענייני תפילה ב. 300 תשובות של הרב קאפח

שאלה

שלום רב לרב
א.המאחר לתפילת ערבית מ ו ק ד מ ת ,המצטרף לעמידה קודם שיקרא ק"ש, האם עדיף / מותר שאת השלמת ק"ש (וברכותיה ),יאמר רק בזמנה לאחר השקיעה?
ב.המאחר לתפילה ,או שלא עמד בקצב התפילה המהיר של הש"צ, האם לכשיגיע לקדושת יוצר / ובא לציון, יאמר "קדושת ה' וכו, או "קדוש , קדוש" שהרי הוא מתפלל בציבור?
ג. ראית באינטרנט קובץ ובו מובאות 300 תשובות של הרב קאפח זצ"ל (ע"י משה צוריאל) האם נתן לסמוך על הכתוב בהן , שאכן אלו דברין של הרב?
בתודה ובברכה

תשובה

א. אם לא ישיג מניין, עדיף שיצטרף ויתפלל ערבית במניין ואחרי צאת הכוכבים יחזור ויקרא ק"ש.

ב. ראשית, על כל מתפלל להתאים עצמו לקצב של הציבור, ועל הציבור להיזהר שלא להתפלל בקצב מהיר, אלא בקצב סביר, ואם בכל זאת מתפלל לא הדביק את הקצב, בהגיעו לקדושת היום, או לקדושת ובא לציון ואמר, קדושת ה'.

ג. כן. יצא בספר שו"ת טל יוסף. להשיג במכון מש"ה.