חופה וקידושין

שאלה: 

שלום הרב, זוג חילוני שלא נרשמו לנישואין ברבנות, נישאו בטקס חופה שנערכה כך: ברכת אירוסין כהלכתה. ברכת שהחיינו על טלית חדשה. ענידת טבעת (הרי את מקודשת וכו')- אך שני העדים היו חברי החתן שאינם שומרי תורה ומצוות. נוסח כתובה עצמאי כללי שנוסח על ידי בני הזוג עצמם (שוויון, התחייבויות הדדיות כלליות - ללא כניסה לפרטים וסכומים). בכל מקרה רחוק מנוסח חז"ל המקובל... שבע ברכות - חלק מהברכות ברכו אנשים חילונים ואחת על ידי אשה... שבירת כוס השאלה: האם הזוג נחשב לנשוי הלכתית? במקרה של פרידה האם יידרש גט על מנת שהאשה תוכל להנשא בשנית?

תשובה: 

ראשית, יש להצטער צער גדול על ששועלים קטנים (עורכי חופות וקידושין) מחבלים כרמים, כרמי בית ישראל הקדושים, ועושים כל העולה על דעתם, בעריכת חופה וקידושין, ופוגעים בקדושת עמנו ובמורשתנו. ה' יחזירם ואותנו בתשובה שלמה. לגופו של דבר:
א. זוג שלא נרשם לנישואין ברבנות, כנראה שלא נבדקה כשרותם לנישואין, כי יכול להיות שהם פסולי חיתון.
ב. אם ביודעין ובמוצהר, אינם מעוניינים בנישואין כדת משה וישראל, כהלכה, רק לפי המצאות ממציאים, הם אינם נחשבים נישואין, מבחינה הלכתית. גם אם היו עדים כשרים.
ג. אם התכוונו לנישואין כדמו"י, הרי שלפחות יש חשש שהם ארוסים, ולא תוכל להשתחרר ממנו בלי גט לחומרא, כי היא ספק אשת איש, שמא היו מכל הקהל שני עדים כשרים.
ד. קרוב לוודאי שהברכות הן לבטלה, כי לא היה שטר כתובה, ולא היתה חופה כהלכה. וה' יערה רוחו ממרומים וישיב כולנו בתשובה שלמה ונשוב להיות עם קדוש. תוכל להאזין להלכה יומית בנושא זה באתר נצח ישראל.

תאריך: 
20/08/17 כ"ז אב התשע"ז
x

Audio Playlist