דילוג לתוכן העיקרי

קראים

שאלה

בס"ד
כבוד הרב , שלום
בבית הכנסת שלנו מתפלל אדם שלאחרונה נתברר לנו כי הוא קראי.
בכל פעם שמאן דהוא דורש ומביא אסמכתאות מהתלמוד או מדברי מדרש הוא מתנגד לדברים וטוען שאין לדברים שחר
ומדגיש שמה שקובע זו "התורה הקדושה".
אדם זה "זוכה" לעלות לתורה אחרי כהן שכן הוא מציג את עצמו לוי, (אין לנו לווים בבה"כ).
אציין כי גם את הברכות לפני הקריאה ולאחריה הוא מברך בעילגות שלא נדבר על שיבוש קריאת הפסוקים.
לאחר שהציבור הבין שמדובר בקראי ( הוא לא מכחיש כשאומרים לו שהוא קראי וגם לא מודה, אך ברור לנו שהוא משתייך לכת הזו).
אבקש לדעת: 1. מה דעתו של הרב בנושא
2. האם מותר להכניסו לבית הכנסת
3. האם מותר להעלותו כלוי לספר תורה

תודה

תשובה

רבינו הרמב"ם קבע בתשובותיו, שיש לבדוק כל קראי וכל קראית, אם הם מקבלים עליהם תורה שבעל פה, ולכבד ולהישמע לקול הרבנים, ובמקרה כאלה יש לקרבם, כי הם יהודים אחים.

אולם אם הקראי והקראית דבקים בדרך הקראות, כלומר אינם מקבלים תורה שבעל פה ומזלזלים ברבנים, יש להפעיל כנגדם את הכלל תלמודי, שכל דבר שאינם מודים בו, אין לכלול אותם כמו עירוב.

ומשום כך, קראי זה שאליו אתה מתייחס בשאלתך, לצערי, אין לצרפו למניין, כי הקראים לא מודים בדיני המניין והקדושה והקדיש, ואין להזמינו לקריאה בתורה, כי הקריאה  תורה היא מדרבנן, והיא מותנת במניין, עיין שו"ת הרמב"ם, בלאו, רסה.

אשר לשאלה אם לאפשר לו להיכנס לבית הכנסת, אם הוא ימשיך לזלזל בתורה שבעל פה וברבנים, אין להכניסו, אבל אם יגזור על עצמו שתיקה, יש להכניסו שמא בדרך זו הוא יתקרב וישוב בתשובה.