דילוג לתוכן העיקרי

שתיה בתפילה

שאלה

שלום
1.לשתות בתפילה בזמן הזמירות אחר ברוך שאמר [וכשאינו צריך לברך]

תשובה

לכתחילה על המתפלל לנהוג בזמירות כמו בתפילה, ובתפלה [=שמונה עשרה] אסור לשתות, אך בשעת הדוחק יש להקל בזמירות, אך יעשה זאת בצנעה.

ועיין ילקוט יוסף, קיצור שו"ע, עמ' סג, מד, שבירך על קפה או תה לפני ברוך שאמר, ולא סתם שתייתו שלכתחילה אין לעשות זאת.

ואני הוספתי שיעשה זאת בצינעה, שלא תהיה זילות.