דילוג לתוכן העיקרי

הסחת דעת לעניין ברכות

שאלה

שלום לכבוד הרב,
כשאני יוצא לנסיעה ארוכה אני נוטל ידים מברך המוציא ומתכוון לטעום מידי פעם עד שאני חוזר הביתה ומברך ברכת המזון. קרה המקרה אתמול, שבזמן הנסיעה שתיתי מעט מים ובירכתי שהכל בטעות. האם זו ברכה לבטלה או שמא זו עדות חותכת להסחת דעת והתברר שביטלתי מצוות עשה של ברכת המזון?

תשובה

ראשית עליך לדעת, שאין לנהוג כן לכתחילה. רוצה לומר, שסעודה עם פת יש לסעוד במקום אחד, ושם מברך ברכת המזון.

בעוד שלפי מה שאתה נוהג, אתה אוכל בלכתך בדרך, ורק כשאתה חוזר לביתך אתה מברך ברכת המזון, אף שעיקר אכילתך היתה בחוץ, בדרך.

ולענין ברכת שהכל על משקה בסעודה, אין לברך.

ואם בירך בטעות, ובמיוחד בנסיבות של אופן אכילתך בפיזור ובמקומות שונים, אינה ברכה לבטלה.