קנייה, סמרטוט בשבת, בליעות חתיכת עור

שאלה: 

שלום וברכה כבוד מארי בהל' מכירה פ"ד הי"ב נכתב שאם הגבהתי מוצר שדמיו קצובים, קניתיו בהגבהה. ובימינו, כאשר קונים בסופר מכניסים מוצרים לעגלה. האם לא ניתן להתחרט על קניית מוצר מסויים כאשר הכנסתיו לעגלה? אני חייב לקנותו, אפילו אם נמלכתי שאיני זקוק לו?
2) ניתן לנגב בעזרת סמרטוט מים שנשפכו? משום שאסר זאת רבנו אלא אם יש לו בית אחיזה (פכ"ב הט"ו):"אין מקנחין בספוג אא"כ יש לו בית אחיזה" וכן מה דין נייר לקינוח - אף, לעניין ספיגת מים שנשפכו?
3) האם מותר לבלוע חתיכות עור דקות הנתלשות מן השפה? ושכרו כפול מן השמיים.

תשובה: 

1. כל המכניס מוצרים בעגלה בימינו, יכול להתחרט, עד לקופה. זהו המנהג, ועל דעת כן מתנהל המסחר בחנויות כאלה.
2. אסור לנגב מים שעל הריצפה בסמרטוט, בגלל איסור סוחט. מותר לקנח אף בנייר וכן כדי לספג מים, כי שימושו חד פעמי ואינו מחזיק מעמד במצב של סחיטה.
3. כן.

תאריך: 
12/05/12 כ' אייר התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist