עלון אור ההליכות חודש אדר התש"ע

העלון לחודש אדר, להורדת העלון לחץ כאן.

 הגאולה והמקדש/ מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו.
אור הרפואה - רפואה מונעת בכתבי הרמב"ם ובימינו / פרופ' חיים גמליאל יצ"ו.
אור משפט התורה - מעשה המכן ועבודת ה' / עו"ד אריאל מלאכי יצ"ו.
"לכפר על נפשותיכם"- פרשת שקלים / הרב מאיר עפארי יצ"ו.
אור המורה - השיכרות / הרב חננאל סרי יצ"ו.
חפש במסכתות גאונים - "אשת חיל" ו"אשת רע" בפירוש רס"ג למשלי / ד"ר ירון סרי.
"כבוד א-להים הסתר דבר" / הרב אבלום עדן יצ"ו
אור ההלכה - בעניין פרשת זכור ועוד... / שו"ת שנשאל והשיב הרב רצון ערוסי יצ"ו

תאריך: 
03/03/10 י"ז אדר התש"ע
x

Audio Playlist