האם נדחה עולה לתורה מפני כהן שאיחר?

כאשר הגיע זמן קריאת התורה נתברר שאין כהן בבית הכנסת. לכן העלו ישראל לתורה. וכשהתחיל הישראלי את ברכת התורה נכנס הכהן לביהכנ"ס. נשאלת השאלה האם ניתן לישראל להמשיך הברכה ולקרוא בתורה או נדחה אותו מפני הכהן שיעלה במקומו לקרוא ראשון בתורה?
האם יש הכרח לכך לדעת הרמב"ם?
מהי שיטת הש"ע והמשנ"ב בדבר?
תאריך: 
22/01/10 ו' שבט התש"ע
קבצים מצורפים: 
x

Audio Playlist