הקבלת פני רב - פסח התשס"ט


כבכל שנה כך גם בפסח התקיימה ברוב עם 'הקבלת פני רב' בביהכ"נ אבי דוד שבירושלים. להלן פירוט המרצים וההרצאות:
מצה עשירה לדעת הרמב"ם - הרב אליקים צדוק יצ"ו. להורדה/השמעה לחץ כאן.
מסורת תימן עפ"י תורתם של הרה"ג יחיא ויוסף קאפח זצ"ל - פרופ' יוסף טובי יצ"ו. להורדה/השמעה לחץ כאן.
הרמב"ם כגדול הפוסקים, הרופאים, הפילוסופים -
הרב פרופ' אברהם שטיינברג יצ"ו. להורדה/השמעה לחץ כאן.
ברכת החמה וברכת הלבנה במשנת הרמב"ם - מו"ר הרה"ג ד"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו. להורדה/השמעה לחץ כאן. 

את יום הלימוד פתח הרב אליקים צדוק יצ"ו. בהרצאתו פתח בלימוד בסיסי בהכרת תהליך התסיסה של מרכיבי הדגנים המחמיצים ומכאן עסק בסוגיית 'מצה עשירה' של ימינו (במי פירות ולא בארבעת המשקים) האם יוצא בה במצת מצוה לכתחילה או בדיעבד, והביא ראיות שונות לגרסת רבינו הרמב"ם אשר לא כ"כ תאמו את הפסיקה והמנהג בתימן ותירץ יפה ההבדלים בין הגרסאות.
פרופ' יוסף טובי, הרבה להדגיש את חשיבותה של מסורת תימן אשר לה דאגו רבות לשמר הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל וזקינו הרה"ג יחיא קאפח זצ"ל. אלה האחרונים נטעו בקרב העדה עמודי תווך יציבים להעמקה והתשתרשות המסורת אם בלימוד ואם בכתיבה בנושא. כמו כן, הביא פרופ' טובי דוגמאות שונות של מנהגים והנהגות בקרב עדתינו בתימן המדגישות את החיבור אל מציאות החיים בארץ ישראל.
אחריו, הפליא הרב פרופ' אברהם שטיינברג במעמד רבינו הרמב"ם כאיש אשכולות בתחומים שונים: ברפואה, בהלכה, בהנהגה, בפילוסופיה ועוד. עד כדי כך, שבתקופת המצאת הדפוס נבחרו בקפידה להדפסה ספרים חשובים ביותר וביניהם ספרי רבינו. כמו כן, התייחס לשיטת לימודו של רבינו אשר הביאה אותו לצבירת ידע עצום בתחומים השונים.
ברכת החמה הפכה לנושא האקטואלי ביותר לפני הפסח, ותפסה במדיות השונות מקום מרכזי אפילו יותר מחג הפסח עצמו. מו"ר הרה"ג ד"ר רצון ערוסי שליט"א, באר את הנושא בהרחבה יתירה מבחינה הלכתית אך יותר מכך העניק שיעור לבאי הכנס בנושא השקפה למהות תקנת ברכות החמה והלבנה ע"י חכמי ישראל. הרצאה מרתקת במיוחד אשר יישבה נושא זה והעמידה אותו במקומו הראוי לו.


לבסוף, ברך מו"ר את הציבור ואת עם ישראל בברכת החג - שנזכה לעלות לבית ה' ולאכול מן הפסחים והזבחים בבי"א.
צילם: יובל נפש 
 


x

Audio Playlist