דילוג לתוכן העיקרי

אלו כלים שנקנו מגוי חייבים ואלו אינם חייבים בטבילה?