דילוג לתוכן העיקרי

האם מצוות פדיון שבויים חלה גם על אסירים פליליים?

האם מצוות פדיון שבויים חלה גם על נעמה יששכר?

האם היה ראוי להשיב אותה במטוסו של ראש הממשלה?

האם חייבים היא ומשפחתה להשתתף בהוצאות שחרורה מהכלא הרוסי?