האם רשאי אבל המחלל שבת בפרהסיה לומר קדיש, להצטרף למנין או לשמש כשליח ציבור?

תאריך: 
03/12/19 ה' כסלו התש"פ
x

Audio Playlist