מתעטפים בטלית ומקרינים יהדות במרחב הציבורי בשבת

קריאת קודש
אחי ורעי, ה' עלינו נחיה!

לצערנו הרב, אחים יקרים שלא חונכו לתורה ומצוות יזמו מיזם "נעים בסוף שבוע" שבו מפעילים בשבת תחבורה ציבורית חינם כדי לעודד נסיעות בשבת לעינוגים וצרכים שונים. בכך, הם  מוחקים את צביון השבת מהמרחב הציבורי ומדיחים רבים מהקשר לתורה ומצוות ששמרו על יהדותנו במשך אלפי שנים.

ואנו מה נעשה? אם נפגין ונמחה הרי יוזמים יסיתו וידיחו ויוסיפו שנאת חינם. וימשיכו במגמה לעשות את הדתיים והחרדים לבלתי לגיטימיים וכביכול קיצוניים הזויים ומשיחיים.
דעו, כי בזמן שנמצא מקושש עצים ביום השבת במדבר, צווה ה' את ישראל לעשות ולהתעטף בציצית כדי שהציצית תזכיר להם את השבת. ואמרו חז"ל שלוש מצוות שהמקיימן כאילו קיים את כל התורה כולה הכופר בעבודה זרה ושומר שבת והמתעטף בציצית.

לכן, קורא אני לכם, שביום שבת, נלך כולנו לבית הכנסת ונחזור לביתנו מבית הכנסת עטופים בטלית. בכך, נשמור אנו על עצמנו מפני החילול שבת ההמוני אשר שוחק את נפשותינו ונקרין יהדות על אחינו היקרים הרחוקים מתורה ומצוות.

אחי ורעי, עליכם לדעת ולזכור כך נהגו אבותינו בכל הדורות שהיו עטופים בטלית בכל השבת כולה. והיו אז רובם אם לא כולם שומרי שבת ושומרים על התורה ועל המצוות. ק"ו שעלינו בעת הזאת לנהוג כן ולהחזיר עטרה ליושנה.

אחי ורעי, אל תבושו! עודדו איש את אחיו באופן שתהיו לנו גאוות יחידה.
בזכות יוזמה זו, יהיה ה' בעזרנו ויסייענו לשוב בתשובה, ובכך נשמור על השלום הפנימי ביננו, ויתן לנו שלום ביננו ובין אויבנו, וישלח משיח צדקנו ויבנה בית מקדשנו במהרה בימינו. אמן.

תגיות: 
תאריך: 
02/12/19 ד' כסלו התש"פ
x

Audio Playlist