דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי שלא לומר בעשי"ת 'ובכן יתקדש' כאשר לא יוכל להשתלב באמירת קדושה עם הציבור?