דילוג לתוכן העיקרי

העונש שהטיל בית המשפט על מוצא האבדה שגילה אזרחות למופת

מה דין עובד שמצא אבידה במוסד ציבורי במסגרת עבודתו?

יחסה של ההלכה לחיוב הוצאות משפט