העונש שהטיל בית המשפט על מוצא האבדה שגילה אזרחות למופת

מה דין עובד שמצא אבידה במוסד ציבורי במסגרת עבודתו?

יחסה של ההלכה לחיוב הוצאות משפט

תאריך: 
17/09/19 י"ז אלול התשע"ט
x

Audio Playlist