היש על עדת בני תימן לחזור למנהגם הקדום ולהתעטף בטלית בכל התפילות?

תאריך: 
06/09/19 ו' אלול התשע"ט
x

Audio Playlist