דילוג לתוכן העיקרי

האם כהן שחי עם גרושה רשאי להתאבל עליה ולהיטמא לה במיתתה?