דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים בשבת לקצר / להאריך משך פעולתו של שעון שבת? האם גם כשהשעון דלוק?