מעלתן של ערכי הנישואין כדת משה וישראל

הריסון המיני ע"פ תורת ישראל כתיקון ליצר הנטוע בלב האנושות והכשרת האנושות להיות מלאכיים הדבקים בערכים רוחניים נעלים ולא נמשכים ליצריות בהמית.

השיעור הועבר בישיבה הגבוהה "נתיבות יוסף" ביישוב מצפה יריחו

תאריך: 
17/07/19 י"ד תמוז התשע"ט
x

Audio Playlist