האם רשאים לנטוע אילן מורכב? האם רשאים לברך עליו 'ברכת האילנות'?

תאריך: 
05/06/19 ב' סיון התשע"ט
x

Audio Playlist