האם רשאי להשלים ל"מנין פועלים" ומאוחר יותר, בהנץ, להתפלל בבית כנסת שלא מעדתו?

תאריך: 
11/02/19 ו' אדר א' התשע"ט
x

Audio Playlist