דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי להשלים ל"מנין פועלים" ומאוחר יותר, בהנץ, להתפלל בבית כנסת שלא מעדתו?