דילוג לתוכן העיקרי

היש בפעולות הנעשות להוצאת "עין הרע" איסור משום כישוף או משום "דרכי האמורי"?