דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים להעסיק מטפל סיעודי במלאכות בזויות שאסור להעסיק בהן את העבד העברי?