דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים להעביר ספר תורה מבית הכנסת לבית האבלים וכיו"ב?