האם חייב לעשר פירות שנפלו בדרכם לשוק והופקרו ע"י הבעלים?

תאריך: 
23/01/19 י"ז שבט התשע"ט
x

Audio Playlist