דילוג לתוכן העיקרי

הרוכש כלים חדשים לשימושם של בני ביתו - האם יברך, בעת הרכישה, 'שהחיינו' או 'הטוב והמטיב'?