דילוג לתוכן העיקרי

מה היא דמוקרטיה אמיתית ומה היא יהדות?

שאלו חברים לבית המדרש אשר זוכים ועוסקים בתורה יום יום. גם בתלמוד, גם במשנה, גם בהלכה, גם בענייני אמונה אבל גם הם מתמודדים עם שאלות שצפות ועולות בשיח הציבורי. הם שמעו בחדשות שיש חבר כנסת שמישהי התלוננה כנגדו שלפני 15 שנה הטריד אותה מינית, ומיד קיבל השעיה מיו"ר מפלגתו שיותר לא ישמש כחבר כנסת.

היו מחברי בית המדרש שאמרו, כל הכבוד, יש כאן סימן של הבראה רוחנית, של ערנות לרמה מוסרית, של צניעות וישר כוחם. בזה אנחנו רואים כאילו התקדמות לימות המשיח בעידן כזה מתירני, בעידן כזה שהכל מותרים לכם.

אבל היו חברים שהשיבו ואמרו, לא! נכון מאוד שאנחנו מתפללים ומייחלים ליום שאחינו היקרים יודו בסולם הערכים של תורתנו הקדושה, יודו שהערכים אשר הם באים מקרב החברה המודרנית שלכאורה הם יפים, הם נאים, שוויוניים, עם מערכת של זכויות לכל פרט עדיין יש בעיה קשה ביותר והיא ההליך השיפוטי התקין. גם כשיבוא אדם בדמעות שליש ויקבול בפני בית הדין שפלוני היכה אותו, או שפלוני גנב או גזל ממנו אסור לו לפנות לבית הדין באורח חד צדדי. אסור לבית הדין לשמוע אותו באורח חד צדדי, חייבים שני אנשים לעמוד בפני בית הדין ואז הקובל יקבול, והנקבל ישיב, ובית הדין יתחקר. זהו הליך שיפוטי תקין, אמיתי אשר חותר להגיע לאמת. אבל אם חלילה בני אדם ילכו אחרי קבילה חד צדדית וכבר יפסקו פסק וגזר דין, זהו הליך בלתי תקין ומנוגד ליהדות, מנוגד לערכי צדק עם כל הכבוד שברצוננו לקיים "וביערת הרע מקרבך" זה לא צריך להיות בצורה אספסופית אלא בצורה של חברה מתוקנת שיש לה מערכות משפט עם כללים כיצד היא מתנהלת.

הצדק עם מי בוויכוח הנפלא הזה שבין חברינו בבית המדרש?