האם חכמי ישראל לא חששו לפגיעה בכבוד האדם כשתקנו ברכה לרואה את הכושי?

תאריך: 
25/03/18 ט' ניסן התשע"ח
x

Audio Playlist