הל' יומית: היש להקדים ברכת הלבנה לקריאת המגילה? האם רשאים להפסיק קריאת המגילה ולברך ברכת הלבנה?

תאריך: 
22/02/18 ז' אדר התשע"ח
x

Audio Playlist