האם ניתן להפר נדרים באמצעות הטלפון?

תאריך: 
21/02/18 ו' אדר התשע"ח
x

Audio Playlist